Anmälan till kunskapsprov
Du som inte har svenskt personnummer, ange dina födelsedata med år, månad och dag.
(diarienummer från Socialstyrelsen)